SLZ widziane oczami uczestnika

O konferencji „Szkoła Letnia Zarządzania” dowiedziałam się od swojego opiekuna naukowego, który gorąco polecił udział w niej. Koncepcja tego wydarzenia wydała mi się o tyle wyjątkowa w porównaniu z innymi konferencjami, że jest skierowana głównie do doktorantów, a jednocześnie od wielu lat tradycyjnie gromadzi najwybitniejsze osobistości ze świata nauk o zarządzaniu w Polsce.

W punktu widzenia uczestnika Szkoły Letniej Zarządzania za główne jej atuty uważam możliwość poznania i usłyszenia stanowiska osób, które w swojej codziennej pracy zajmują się tematami istotnymi z punktu widzenia moich własnych badań. Niezwykle inspirująca była dla mnie możliwość stanąć oko w oko z profesorami, których publikacje studiowałam jeszcze w trakcie studiów magisterskich i które ukształtowały moje poglądy w różnych dziedzinach związanych z zarządzaniem, a które w końcu stanowią bazę prowadzonych przeze mnie obecnie badań.

Poza powyższym udział w Szkole Letniej Zarządzania pozwolił mi wczuć się w klimat społeczności naukowców prezentujących bardzo szerokie spektrum zainteresowań, którzy dzięki swoim doświadczeniom często mogą służyć radą doktorantom rozpoczynającym swoją przygodę w świecie nauki.

Warto także wskazać, iż w trakcie Szkoły Letniej Zarządzania jest również wiele okazji, aby zintegrować się młodymi naukowcami zarówno z własnej Uczelni, jak i innych najlepszych Uczelni wyższych w Polsce. Znajomości zawarte w trakcie konferencji mogą okazać się przydatne na dalszych etapach pracy naukowej. Co więcej w trakcie konferencji pojawia się także okazja spotkać osoby otwarte na współpracę w zakresie prowadzenia wspólnych badań, pisania artykułów itp.

Za niebywały atut Szkoły Letniej Zarządzania uważam także fakt, iż odbywa się ona właśnie latem i to w lokalizacji pozwalającej oderwać się od codzienności i skoncentrować się na poznawaniu innych ludzi, dzieleniu poglądami, wymianie doświadczeń i poszukiwaniu nowych inspiracji. Dlatego też gorąco polecam udział w Szkole Letniej Zarządzania, a sama także chętnie będę w niej uczestniczyć po raz kolejny.

Uczestnik SLZ 2014

Dodaj odpowiedź