Szkoła Letnia Zarządzania w datach

S

zkoła Letnia to tradycyjna konferencja Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN organizowana co dwa lata. Jest to platforma umożliwiająca spotkanie się mentora z uczniem. Organizowana jest dla młodych naukowców i ich profesorów. Sama Szkoła daje niezwykle inspirującą możliwość, aby stanąć oko w oko z profesorami, których publikacje studiuje się jeszcze w trakcie studiów  i które kształtują poglądy w różnych dziedzinach związanych z naukami o zarządzaniu (więcej). Szkoła to cykl konferencji, których tematyka przedstawia się następująco:

 

 2016W świecie paradoksów i paradygmatów zarządzania

Kudowa-Zdrój, 8-10 czerwca, Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Więcej na http://szkoletnia.ue.wroc.pl/tematyka


 

 2014Klasyczne i współczesne koncepcje zarządzania. Aspekty teoretyczne i praktyczne

Boszkowo, 25-27 czerwca, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
W Konferencji wzięło udział 269 uczestników reprezentujących ponad 50 uczelni, instytutów naukowych oraz instytucji i organizacji gospodarczych.

Więcej na http://szkolaletnia.ue.poznan.pl/


 

  2012Teoria i praktyka zarządzania. Rozwój, bariery, wyzwania

Jachranka, 14-16 maja, Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Więcej na http://www.kzwg.pl/slz_2012_podziekowania.html


 

 2010Wyzwania i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu

Zamek Ryn, 23-25 czerwca, Katedra Zarządzania Politechniki Łódzkiej

Więcej na http://www.konferencjakz.p.lodz.pl


2008 –  Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy

Ciechocinek 26-28 czerwca, Katedra Podstawowych Problemów Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


 

  2006Szkoła Letnia Zarządzania 2006

Jachranka, 27-29 czerwca, Zakład Zarządzania w Gospodarce Szkoły Głównej Handlowej


  2004Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie

Kielce, 5-7 września, Akademia Świętokrzyska
W Szkole wzięło udział 115 uczestników reprezentujących zarówno uczelnie państwowe jak też uczelnie niepaństwowe. Uczestnikami Szkoły byli także przedstawiciele Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i przedstawiciele praktyki gospodarczej. Referaty zgłoszone na Konferencję zebrane zostały i opublikowane w obszernej monografii pt: „Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie”. Obrady Konferencji odbywały się w siedmiu sesjach poświęconych różnym dziedzinom i aspektom problematyki Szkoły.


  2002Stan i perspektywy rozwoju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI wieku

Karpacz, Instytut Organizacji i Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
Szkoła Letnia Zarządzania – Wrocław 2002 została zorganizowana przez Instytut Organizacji i Zarządzania i Katedrę Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (dzisiaj Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Tematyka Konferencji obejmowała następujące obszary nauk o zarządzaniu:
- zarządzanie strategiczne,
- interesy właścicielskie a społeczne posłannictwo firmy,
- zarządzanie procesami wewnątrzorganizacyjnymi,
- zarządzanie przedsiębiorstwami “nowej ekonomii”.


  2000Przegląd metod nauczania i aktualnych badań wraz z ich rezultatami, wobec wyzwań XXI wieku

Warszawa, 18-20 września, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im Leona Koźmińskiego (obecnie Akademia im. Leona Koźmińskiego)
Letnia Szkoła Zarządzania odbyła się w dniach 18-20 września 2000 roku w Warszawie, w siedzibie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im Leona Koźmińskiego (obecnie Akademii im. Leona Koźmińskiego). Jej tematem przewodnim był przegląd metod nauczania i aktualnych badań wraz z ich rezultatami, wobec wyzwań XXI wieku. Merytoryczną opiekę nad Szkołą sprawowała 11-osobowa Rada Programowa powołana przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, pod przewodnictwem prof. dr. hab. Leszka Pasiecznego (ALK), zaś sekretarzem naukowym była dr Zofia Skrzypczak (ALK). Odbyło się 10 sesji tematycznych i 2 sesje plenarne, zgłoszono ponad 100 referatów, autorami byli pracownicy 35 publicznych i niepublicznych uczelni wyższych.

Odpowiedzi są zablokowane