Szkoła Letnia Zarządzania w datach

zkoła Letnia to tradycyjna konferencja Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN organizowana co dwa lata. Jest to platforma umożliwiająca spotkanie się mentora z uczniem. Organizowana jest dla młodych naukowców i ich profesorów. Sama Szkoła daje niezwykle inspirującą możliwość, aby stanąć oko w oko z profesorami, których publikacje studiuje się jeszcze w trakcie studiów  i które kształtują […]

Kontynuuj czytanie

40 lat Wydziału ZIF

Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów powstał w 1976 r. jako trzeci Wydział – wtedy Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu. Obecną nazwę Wydział przyjął w 2007 r. Zatem w 2016 roku Wydział będzie obchodził 40-lecie swojego istnienia. Od początku swojego istnienia Wydział był interdyscyplinarny. Z początku prowadził swoje badania przede wszystkim w obszarze zarządzania […]

Kontynuuj czytanie

SLZ widziane oczami uczestnika

O konferencji „Szkoła Letnia Zarządzania” dowiedziałam się od swojego opiekuna naukowego, który gorąco polecił udział w niej. Koncepcja tego wydarzenia wydała mi się o tyle wyjątkowa w porównaniu z innymi konferencjami, że jest skierowana głównie do doktorantów, a jednocześnie od wielu lat tradycyjnie gromadzi najwybitniejsze osobistości ze świata nauk o zarządzaniu w Polsce. W punktu […]

Kontynuuj czytanie

Koncepcje zarządzania strategicznego

Sprawozdanie z dyskusji panelowej: Koncepcje zarządzania strategicznego Prof. dr hab. Elżbieta Urbanowska-Sojkin (Sprawozdanie  na podstawie autorskich zapisów). Źródło: http://szkolaletnia.ue.poznan.pl/ Prowadzącą sesję była : prof. dr hab. E. Urbanowska – Sojkin. W roli osób podejmujących dyskusję nt. koncepcji zarządzania strategicznego wystąpili: prof. dr hab. Maria Romanowska, prof. dr hab. Ewa Stańczyk – Hugiet, prof. dr hab. Jan […]

Kontynuuj czytanie

Sprawozdanie z dyskusji panelowej: Koncepcje procesowe i projektowe w zarządzaniu Prof. dr hab. Michał Trocki. Źródło: http://szkolaletnia.ue.poznan.pl/ Dyskusja odbyła się w ramach Szkoły Letniej Zarządzania 2014: Klasyczne i współczesne koncepcje zarządzania. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Prowadzącym panel był:  prof. dr hab. Michał – Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie a panelistami: prof. dr hab. Szymon Cyfert z […]

Kontynuuj czytanie