W skład Komitetu organizacyjnego wchodzą:

 prof. dr hab. Jerzy Niemczyk
prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet
 dr Joanna Kacała
 dr hab. Janusz Marek Lichtarski
dr hab. Bartosz Jasiński
dr hab. Arkadiusz Wierzbic
dr Krzysztof Ćwik
dr Ewa Głuszek
dr Katarzyna Olejczyk-Kita
dr inż. Katarzyna Piórkowska
dr Aleksandra Sus
dr Sylwia Stańczyk
dr Witold Szumowski
 mgr Rafał Trzaska

W przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez e-mail: slz@ue.wroc.pl