• Referaty przesłane na konferencję, po pozytywnym zaopiniowaniu przez recenzentów, zostaną wydrukowane w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (lista B, 7 pkt.). W związku ze zmianami w procesie recenzowania wprowadzonymi w wydawnictwie UE we Wrocławiu zamieszczamy link, w celu zapoznania się z systemem recenzji: http://noz.ue.wroc.pl/?page_id=216
  •  Gotowe artykułu należy zamieścić w systemie SENIR https://review.ue.wroc.pl wybierając z listy czasopism SZKOŁA LETNIA ZARZĄDZANIA do dnia 15 października 2015
  • Artykuły należy przygotować w szablonie Prac Naukowych, pobierz szablon. Objętość artykułu 12 stron tekstu tj. 21 600 znaków (liczone bez rysunków) lub 0,54 arkusza wydawniczego.
  • Oświadczenie autora artykułu, pobierz oświadczenie autora.
  • Oświadczenie autora o udziale w publikacji, pobierz udział w publikacji.

a

Szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie wydawnictwa: http://www.wydawnictwo.ue.wroc.pl/aktualnosci.php