W Radzie Programowej SLZ 2016 zasiadają:

  prof. dr hab. Bogdan Nogalski   Przewodniczący Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN 
  czł. koresp. PAN prof. dr hab. Wiesław Grudzewski  Polska Akademia Nauk, Honorowy Przewodniczący KNOiZ PAN 
czł. koresp. PAN prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński  Akademia im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 
prof. dr hab. Ryszard Borowiecki  Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 
prof. dr hab. Mariusz Bratnicki  Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 
 prof. dr hab. Jan Jeżak Uniwersytet Łódzki, Łódź 
prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz  Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 
prof. dr hab. Tadeusz Listwan  Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 
prof. dr hab. Maria Romanowska  Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 
prof. dr hab. Janusz Strużyna  Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice
 prof. dr hab. Michał Trocki Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 
prof. dr hab. inż. Zdzisław Jasiński  Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 
prof. dr hab. Jan Lichtarski  Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 
prof. dr hab. Andrzej Kaleta  Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
prof. dr hab. inż. Maria Wanda Kopertyńska  Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 
prof. dr hab. Kazimierz Perechuda  Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 
prof. dr hab. Szymon Cyfert  Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
prof. dr hab. Wojciech Czakon  Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 
prof. dr hab. Wojciech Dyduch Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 
prof. dr hab. Dariusz Jemielniak Akademia im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 
prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet  Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 
prof. dr hab. Jerzy Niemczyk  Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław